Currículum

Ciències Socials

Competències mínimes

1r. ESO Saber-se situar en un mapa a partir de les línies imaginàries. Discriminar les diverses formes de relleu de la Terra per mitjà de mapes físics, audiovisuals i ús de les Tics. Situar els continents i algunes unitats de relleu i elements hidrogràfics de cada continent en un planisferi mut. Comprendre els factors i […]

+

Continguts nuclears

+

Criteris d’avaluació

  – Una de les activitats d’avaluació trimestral consistirà en un comentari de text, imatge o gràfic. – Els criteris d’avaluació de centre determinen la possibilitat que el professor/a incrementi la nota de les activitats d’avaluació fins a dos punts a partir de l’observació de l’aprenentatge a l’aula.   L’observació de l’aprenentatge a l’aula inclou: […]

+

Equip de Professors

Curs 2018-2019 Equip de Professors de Ciències Socials NOM DEL PROFESSOR ENVIA MISSATGE WIKI INTERNET MATERIALS Luis Alonso contacte Wiki de Luis Alonso Wiki Pere Cervera contacte Wiki de Pere Cervera Víctor Manuel Vitutia contacte Wiki de Víctor Manuel Vitutia Toni Bielsa contacte Wiki de Toni Bielsa Gemma Romanyó contacte Wiki de Gemma Romanyó Wiki […]

+

Materials

Materials Didàctics del Departament de Ciències Socials ACTIVITATS COMPETÈNCIES ACTIVITATS REFLEXIVES ALTRES A l’apartat ALTRES trobareu les activitats d’estiu per als alumnes amb matèries suspeses del departament de Ciències Socials.

+