Currículum

Ciències Socials

Competències mínimes

Competències mínimes. Ciències Socials 1r. ESO Saber-se situar en un mapa a partir de les línies imaginàries. Discriminar les diverses formes de relleu de la Terra per mitjà de mapes físics, d’imatges fixes i de l’observació de la realitat. Situar els continents i algunes unitats de relleu i elements hidrogràfics de cada continent en un […]

+

Continguts nuclears

+

Criteris d’avaluació

  – Una de les activitats d’avaluació trimestral consistirà en un comentari de text, imatge o gràfic. – Els criteris d’avaluació de centre determinen la possibilitat que el professor/a incrementi la nota de les activitats d’avaluació fins a dos punts a partir de l’observació de l’aprenentatge a l’aula.   L’observació de l’aprenentatge a l’aula inclou: […]

+

Equip de Professors

Curs 2016-2017 Equip de Professors de Ciències Socials NOM DEL PROFESSOR ENVIA MISSATGE WIKI INTERNET Luis Alonso contacte Wiki de Luis Alonso Ramon Ll. Comaposada contacte Wiki de Ramon Ll. Comaposada Víctor Manuel Vitutia contacte Wiki de Víctor Manuel Vitutia Toni Bielsa contacte Wiki de Toni Bielsa Joan Canals contacte Wiki de Joan Canals Mª […]

+

Materials

Materials Didàctics del Departament de Ciències Socials ACTIVITATS COMPETÈNCIES ACTIVITATS REFLEXIVES ALTRES A l’apartat ALTRES trobareu les activitats d’estiu per als alumnes amb matèries suspeses del departament de Ciències Socials.

+