Currículum

Ciències Naturals

Competències mínimes

Competències mínimes. Ciències Naturals 1r. ESO Observar, analitzar, classificar i comparar objectes, organismes, fenòmens i processos relacionats amb l’entorn físic. Utilitzar de forma correcta l’instrumental necessari per fer observacions i experimentacions, tant en el treball de camp com en el laboratori o taller. Identificar preguntes o problemes i obtenir conclusions basades en proves, aplicant en […]

+

Continguts nuclears

+

Criteris d’avaluació

Consulteu el pdf adjunt. Cristeris d’avaluació del Departament de Ciències Naturals

+

Equip de professors

Curs 2016-2017 Equip de professors/es – Ciències Naturals NOM DEL PROFESSOR ENVIA MISSATGE WIKI INTERNET Pilar Isaiz contacte Wiki de Pilar Isaiz Miquel Pellicer contacte Wiki de Miquel Pellicer Rosa Margarit contacte Wiki de Rosa Margarit Goretti Guzmán contacte Wiki de Goretti Guzmán Jordi Aymeric contacte Wiki de Jordi Aymeric Belem Ruíz contacte Wiki de […]

+

Materials

+