Acció tutorial

CF “Gestió Administrativa”

Objectius

CICLE FORMATIUS – OBJECTIUS L’acció tutorial s’entén com el pilar sobre el qual s’aixeca el Projecte Educatiu i Curricular del centre. Per aquest motiu cal donar-li una atenció prioritària. Segons el nostre PEC, l’ensenyament es basa en un procés de comunicació interpersonal, on el més decisiu són les actituds dels implicats i les implicades i […]

+

Equip de tutors/es

Curs 2016-2017 Equip de tutors/es CFGM “Gestió Administrativa” NOM DEL TUTOR ENVIA MISSATGE WIKI INTERNET Núria Càmbara contacte Wiki de Gestió Administrativa Lluís Lanaspa contacte Wiki de Gestió Administrativa    

+