Acció tutorial

4t. ESO

Objectius

4t.. ESO – OBJECTIUS  L’acció tutorial s’entén com el pilar sobre el qual s’aixeca el Projecte Educatiu i Curricular del centre. Per aquest motiu cal donar-li una atenció prioritària. Segons el nostre PEC, l’ensenyament es basa en un procés de comunicació interpersonal, on el més decisiu són les actituds dels implicats i les implicades i […]

+

Equip de tutors/es

Curs 2018-2019 Equip de tutors/es 4r. ESO CURS NOM DEL PROFESSOR ENVIA MISSARGE WIKI INTERNET 4t. A Víctor Vitutia contacte Wiki de tutoria de 4t. A 4t. B Pere Cervera contacte Wiki de tutoria de 4t. B 4t. C Marià Franco contacte Wiki de tutoria de 4t. C 4t. D Dolors García contacte Wiki de […]

+