Acció tutorial

3r. ESO

Objectius

3r. ESO – OBJECTIUS L’acció tutorial s’entén com el pilar sobre el qual s’aixeca el Projecte Educatiu i Curricular del centre. Per aquest motiu cal donar-li una atenció prioritària. Segons el nostre PEC, l’ensenyament es basa en un procés de comunicació interpersonal, on el més decisiu són les actituds dels implicats i les implicades i […]

+

Equips de tutors/es

Curs 2017-2018 Equip de tutors/es 3r. ESO CURS NOM DEL PROFESSOR ENVIA MISSARGE WIKI INTERNET 3r. A Víctor Vitutia contacte Wiki de tutoria de 3r. A 3r. B Ramon Lluís Comaposada contacte Wiki de tutoria de 3r. B 3r. C Marià Franco contacte Wiki de tutoria de 3r. C 3r. D Neus Claramunt contacte Wiki […]

+