Acció tutorial

3r. ESO

Objectius

3r. ESO – OBJECTIUS L’acció tutorial s’entén com el pilar sobre el qual s’aixeca el Projecte Educatiu i Curricular del centre. Per aquest motiu cal donar-li una atenció prioritària. Segons el nostre PEC, l’ensenyament es basa en un procés de comunicació interpersonal, on el més decisiu són les actituds dels implicats i les implicades i […]

+

Equips de tutors/es

Curs 2021-2022 Equip de tutors/es 3r. ESO   CURS NOM DEL PROFESSOR ENVIA MISSATGE WIKI INTERNET 3r. A Sandra Alcoberro contacte Wiki de tutoria de 3r. A 3r. B Joan Carles Seguí contacte Wiki de tutoria de 3r. B 3r. C Emilio Alonso contacte Wiki de tutoria de 3r. C 3r. D Carla Ruscalleda contacte […]

+