Acció tutorial

2n. Batxillerat

Objectius

2n. BATXILLERAT – OBJECTIUS L’acció tutorial s’entén com el pilar sobre el qual s’aixeca el Projecte Educatiu i Curricular del centre. Per aquest motiu cal donar-li una atenció prioritària. Segons el nostre PEC, l’ensenyament es basa en un procés de comunicació interpersonal, on el més decisiu són les actituds dels implicats i les implicades i […]

+

Equip de tutors/es

Curs 2019-2020 Equip de tutors/es 2n. BAT CURS PROFESSOR ENVIA MISSATGE WIKI INTERNET 2n Bat A Josep Pascual contacte Wiki de tutoria de 2n Bat A 2n Bat B Sergi Piñol contacte Wiki de tutoria de 2n Bat B 2n Bat C David Puertas contacte Wiki de tutoria de 2n Bat C  

+