Acció tutorial

1r. ESO

Objectius

1r. ESO – OBJECTIUS L’acció tutorial s’entén com el pilar sobre el qual s’aixeca el Projecte Educatiu i Curricular del centre. Per aquest motiu cal donar-li una atenció prioritària. Segons el nostre PEC, l’ensenyament es basa en un procés de comunicació interpersonal, on el més decisiu són les actituds dels implicats i les implicades i […]

+

Equip de tutors/es

Curs 2016-2017 Equip de tutors/es 1r. ESO   CURS NOM DEL PROFESSOR ENVIA MISSARGE WIKI INTERNET 1r. A Teresa Pérez contacte Wiki de tutoria de 1r. A 1r. B Joan Canals contacte Wiki de tutoria de 1r. B 1r. C Bàrbara Díez contacte Wiki de tutoria de 1r. C 1r. D Pau García contacte Wiki […]

+