Acció tutorial

1r. ESO

Objectius

1r. ESO – OBJECTIUS L’acció tutorial s’entén com el pilar sobre el qual s’aixeca el Projecte Educatiu i Curricular del centre. Per aquest motiu cal donar-li una atenció prioritària. Segons el nostre PEC, l’ensenyament es basa en un procés de comunicació interpersonal, on el més decisiu són les actituds dels implicats i les implicades i […]

+

Equip de tutors/es

Curs 2017-2018 Equip de tutors/es 1r. ESO   CURS NOM DEL PROFESSOR ENVIA MISSARGE WIKI INTERNET 1r. A Sergi Resa contacte Wiki de tutoria de 1r. A 1r. B Gregoria Prieto contacte Wiki de tutoria de 1r. B 1r. C Neus Inglada contacte Wiki de tutoria de 1r. C 1r. D Lluís Alonso contacte Wiki […]

+