Acció tutorial

1r. Batxillerat

Objectius

1r. BATXILLERAT – OBJECTIUS  L’acció tutorial s’entén com el pilar sobre el qual s’aixeca el Projecte Educatiu i Curricular del centre. Per aquest motiu cal donar-li una atenció prioritària. Segons el nostre PEC, l’ensenyament es basa en un procés de comunicació interpersonal, on el més decisiu són les actituds dels implicats i les implicades i […]

+

Equip de tutors/es

Curs 2017-2018 Equip de tutors/es 1r. Batxillerat CURS NOM DEL PROFESSOR ENVIA MISSARGE WIKI INTERNET 1r Bat A Gerard Saura contacte Wiki de tutoria de 1r Bat A 1r Bat B Àmber Sewell contacte Wiki de tutoria de 1r Bat B 1r Bat C Joan C. Seguí contacte Wiki de tutoria de 1r Bat C  

+