TRIA DE MATÈRIES OPTATIVES A 1r., 2n. I 3r. ESO

Tria de matèries optatives a 1r ESO Tria de matèries optatives a 2n ESO Tria de matèries optatives a 3r ESO

+

PLA D’ACTUACIÓ PER AL CURS 20-21 DE L’INSTITUT CAN PUIG EN EL MARC DE LA PANDÈMIA

PLA D’ACTUACIÓ PER AL CURS 20-21 DE L’INSTITUT CAN PUIG EN EL MARC DE LA PANDÈMIA

Pla d’actuació per al curs 2020-2021 de l’Institut Can Puig de Sant Pere de Ribes en el marc de la pandèmia                 20.07.2020       Pla d’organització bàsic i provisional Organització pedagògica en cas de confinament parcial o tancament del centre Sobre les activitats d’aprenentatge o deures […]

+

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PORTAR EL 10 DE SETEMBRE A LA RECEPCIÓ DE L’ALUMNAT

Atesa la situació sanitària actual, l’alumnat haurà de portar degudament complimentada la documentació següent el 10 de stembre  a la recepció de l’alumnat per lliurar-la al ser tutor/a.   Drets d’Imatge i sortides (tot l’alumnat del centre). Actiu Permís sortida hora de pati (3r. I 4t. ESO). Actiu Permís sortida última hora (3r. I 4t. […]

+